TRANG CHỦ > TIN TỨC >Hội nhập kinh tế quốc tế > Tin Tức
Để chuẩn bị các điều kiện cho xuất khẩu lô vải đầu tiên sang Nhật Bản, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, Bắc Giang có vùng sản xuất vải lớn đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, đề nghị tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, ngay từ khâu chuẩn bị ra hoa cũng cần tổ chức sản xuất thật tốt. Bộ sẽ cử cán bộ chuyên môn về: bảo vệ thực vật, trồng trọt, chế biến và phát triển thị trường và một số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu để xây dựng kế hoạch chi tiết với tỉnh.