TRANG CHỦ > TIN TỨC >Hội nhập kinh tế quốc tế > Tin Tức
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký tại Chile