TRANG CHỦ > TIN TỨC >Hội nhập kinh tế quốc tế > Tin Tức
Theo Bộ Nông nghiệp &PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11/2017 ước đạt gần 3 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2017 đạt 33,14 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016.