TRANG CHỦ > TIN TỨC >Hội nhập kinh tế quốc tế > Tin Tức
Hôm nay, ngày 23/4/2024, tại Thành phố Đà Nẵng, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo qui định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.