Trang chủ
 

Hợp tác ASEAN về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo tạo ra động lực và cơ hội mới để hướng tới phát triển bền vững

(Ngày 22/11/2023)

Từ ngày 20-22/11/2023 tại Singapore đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 13 về Phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo và các Hội nghị liên quan.


Hội nhập kinh tế quốc tế

Với mong muốn tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, sáng 08/11/2023 tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vụ Hợp tác Quốc tế đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ với sự tham dự của ông Marc Elrich, Thị trưởng hạt Montgomery và đoàn công tác từ bang Maryland, Hoa Kỳ
(08/11/2023)

Tái cơ cấu ngành


Nông thôn mới

Biến đổi khí hậu

An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật

Xem tiếp ...


Bản tin

Tóm lược chính sách

Tài liệu khácLiên kết
Lượt truy cập
87,515 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG