Trang chủ
 

AMAF 42 thông qua Kế hoạch hành động chiến lược về an ninh lương thực ASEAN giai đoạn 2021-2025

(Ngày 23/10/2020)

Ngày 21/10/2020, Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN – AMAF 42 diễn ra trực tuyến, bàn về mục tiêu phát triển nông lâm nghiệp bền vững trong bối cảnh Covid-19. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đại diện Bộ Nông nghiệp &PTNT Việt Nam tham dự AMAF 42 từ đầu cầu Hà Nội. Cùng ngày 21/10, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng tham gia Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN với các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (AMAF+3) và Ấn Độ (AIMMAF).


Hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 21/10/2020, Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN – AMAF 42 diễn ra trực tuyến, bàn về mục tiêu phát triển nông lâm nghiệp bền vững trong bối cảnh Covid-19. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đại diện Bộ Nông nghiệp &PTNT Việt Nam tham dự AMAF 42 từ đầu cầu Hà Nội. Cùng ngày 21/10, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng tham gia Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN với các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (AMAF+3) và Ấn Độ (AIMMAF).
(23/10/2020)

Tái cơ cấu ngành


Nông thôn mới

Biến đổi khí hậu

An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 9/2020

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

24/9/2020

Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg Về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

24/9/2020

Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

21/9/2020

Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg  Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

14/9/2020

Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

 

Xem tiếp ...


Bản tin

Tóm lược chính sách

Tài liệu khácLiên kết
Lượt truy cập
981,754 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG