Trang chủ
 

Kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới lần thứ 37 tại Việt Nam

“Đầu tư cho an ninh lương thực và phát triển nông thôn để thay đổi xu hướng di cư trong tương lai” là chủ đề của Ngày Lương thực Thế giới (WFD) 2017. Nhân buổi Lễ kỷ niêm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Quốc Doanh và ông Jongha Bae, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam đã ký kết Khung chương trình hợp tác Việt Nam - FAO (CPF) giai đoạn 2017- 2021.


Hội nhập kinh tế quốc tế

“Đầu tư cho an ninh lương thực và phát triển nông thôn để thay đổi xu hướng di cư trong tương lai” là chủ đề của Ngày Lương thực Thế giới (WFD) 2017. Nhân buổi Lễ kỷ niêm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Quốc Doanh và ông Jongha Bae, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam đã ký kết Khung chương trình hợp tác Việt Nam - FAO (CPF) giai đoạn 2017- 2021.

Tái cơ cấu ngành

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 phê duyệt bổ sung 3 sản phẩm là tôm nước lợ (gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng); cà phê Việt Nam chất lượng cao; Sâm Việt Nam vào danh mục sản phẩm quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

Nông thôn mới

Biến đổi khí hậu

An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 9/2017

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

22/09/2017

 Quyết định 1434/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

21/09/2017

Chỉ thị số 37/CT-TTg Về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

03/09/2017

Quyết định 1307/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung.

 

Xem tiếp ...


Bản tin

Tóm lược chính sách

Tài liệu khác