Trang chủ
 

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả 'to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử'

(Ngày 13/08/2021)

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trình bày Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và một số điểm mới cho việc thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, chiều 23/7/2021.


Hội nhập kinh tế quốc tế

Tái cơ cấu ngành


Nông thôn mới

Biến đổi khí hậu

An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 8/2021

Ngày ban hành

Nội dung

Quốc hội

12/8/2021

Nghị quyết số 08/2021/QH15 Phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021

Thủ tướng Chính phủ

30/8/2021

Quyết định số 1447/QĐ-TTg Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

29/8/2021

Quyết định số 1443/QĐ-TTg Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025)

25/8/2021

Quyết định số 1438/QĐ-TTg Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

 

Xem tiếp ...


Bản tin

Tóm lược chính sách

Tài liệu khácLiên kết
Lượt truy cập
1,466,718 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG