TRANG CHỦ > HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
 
Hội nghị Toàn thể ISG là một sự kiện cấp cao được tổ chức thường niên giữa Bộ và cộng đồng các nhà tài trợ. Hội nghị sẽ do Bộ trưởng đồng chủ trì với đại diện của cộng đồng tài trợ (Song phương hoặc Đa phương).

Mục đích của Hội nghị toàn thể là nhằm kịp thời chia sẻ chiến lược và định hướng ưu tiên của ngành cũng như các lĩnh vực trọng tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn với cộng đồng các nhà tài trợ và đầu tư quốc tế nhằm hướng các hợp tác, hỗ trợ và đầu tư quốc tế vào các lĩnh vực mà ngành ưu tiên trong từng giai đoạn khác nhau.

Hội nghị toàn thể là diễn đàn đối thoại cấp cao về các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn với mục tiêu bảo đảm vai trò chủ động của Bộ trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình / dự án có sự hỗ trợ của nước ngoài phù hợp với các chính sách và ưu tiên của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói riêng.

Hàng năm, Hội nghị Toàn thể ISG có sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ các Bộ/ngành, các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ quốc tế, doanh nghiệp, lãnh đạo các địa phương và các cơ quan truyền thông.

Chủ đề và cấu trúc của Hội nghị toàn thể được tham vấn cấp cao từ các cơ quan quản lý, nghiên cứu của Bộ cũng như các đối tác của ngành, từ các cộng đồng tài trợ song phương và đa phương trên cơ sở điều kiện thực tế cấp thiết và định hướng ưu tiên của Bộ theo từng năm.

Cuộc họp toàn thể giúp định hướng cho các hoạt động tiếp theo trong năm để hỗ trợ phát triển chính sách cấp cao, cam kết hợp tác quốc tế phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn.

Toàn văn các bài tham luận, báo cáo và biên bản hội nghị được đăng tải ở đây:
STT Nội Dung
1

HỘI NGHỊ TOÀN THỂ ISG 2022: Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững

2

HỘI NGHỊ TOÀN THỂ ISG 2022: Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững

3

Hội nghị toàn thể ISG 2021 với chủ đề “Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới”.

4

Hội nghị toàn thể ISG 2020

5

Hội nghị toàn thể ISG 2019:“Phát triển vùng nguyên liệu bền vững, nâng cao năng lực chế biến và tiếp cận thị trường cho nông sản Việt Nam”

6

Hội nghị toàn thể ISG 2018: Phát triển Nông nghiệp - Dinh dưỡng Bền vững: Hành động của Việt Nam để không còn nạn đói đến 2025

7

Hội Nghị Thường Niên năm 2016: “Hợp tác quốc tế vì tăng trưởng nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan”

8

Hội Nghị Thường Niên năm 2013: nông nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế: Thách thức và cơ hội mới

9

Hội nghị toàn thể thường niên ISG năm 2012 với chủ đề: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững"

10

Hội Nghị Thường Niên năm 2011: Việt Nam hưởng ứng tầm nhìn mới trong nông nghiệp

11

Hội Nghị Thường Niên năm 2010: Động lực cho nông thôn mới phát triển

12

Hội Nghị Thường Niên năm 2009: ODA cho Nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam,, kế hoạch năm năm 2011-2015

13

Hội Nghị Thường Niên năm 2008: Hướng tới phát triển công bằng và bền vững cho nông nghiệp, nông dân và vùng nông thôn

14

Hội Nghị Thường Niên năm 2007: Phát triển nông thôn công bằng và bền vững

15

Hội Nghị Thường Niên năm 2006: Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam và WTO

16

Hội Nghị Thường Niên năm 2005:Đầu tư trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

17

Hội Nghị Thường Niên năm 2004: Tăng trưởng để giảm nghèo trong nông nghiệp và nông thôn

18

Hội Nghị Thường Niên năm 2003: Hội nhập quốc tế và phát triển của nông thôn

19

Hội Nghị Thường Niên năm 2002: Phát triển nông thôn và giảm nghèo đói

20

Hội Nghị Thường Niên năm 2001:

21

Hội Nghị Thường Niên năm 2000:


Liên kết
Lượt truy cập
248,541 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG