TRANG CHỦ > Thông Báo

Dự án “Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN” của Bộ Nông nghiệp và PTNT tuyển dụng

Ngày đăng tin: 20/12/2018,02:34:37)Dự án “Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN” của Bộ Nông nghiệp và PTNT tuyển dụng 2 vị trí:

  1. Điều phối viên dự án

  2. Thư ký dự án

Mô tả công việc và yêu cầu: Theo TOR gửi kèm

Thời gian làm việc: Hợp đồng 1 năm (từ tháng 1 – 12/2019)

Lương: Thỏa thuận

Hồ sơ:

  • Thư dự tuyển

  • CV (có ảnh scan)

  • Bằng cấp (bản scan)

Hồ sơ gửi về địa chỉ email: ngocanh.htqt@mard.gov.vn trước ngày 28/12/2018.

Ban quản lý Dự án sẽ liên hệ với ứng viên được chọn để bố trí thi tuyển. Sau khi trúng tuyển, ứng viên sẽ hoàn thiện hồ sơ.

Terms of reference


Liên kết
Lượt truy cập
225,630 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG