TRANG CHỦ > Thông Báo

Góp ý "CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÚC ĐẨY CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG TẠI TIỂU VÙNG SÔNG MÊ-KÔNG MỞ RỘNG (2018-2022"

Ngày đăng tin: 22/06/2017,09:35:26

Để biết thêm nội dung của dự thảo xin download tại đây:  | tiếng Việttiếng Anh|Liên kết
Lượt truy cập
225,601 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG