TRANG CHỦ > VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tháng: Năm:

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

22/09/2017

 Quyết định 1434/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

21/09/2017

Chỉ thị số 37/CT-TTg Về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

03/09/2017

Quyết định 1307/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung.

25/08/2017

Quyết định 1268/QĐ-TTg về thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng.

24/08/2017

Quyết định 1266/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội".

Chính phủ

20/09/2017

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP Về quản lý phân bón

15/09/2017

Nghị định 107/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Văn phòng Chính phủ

22/09/2017

Công văn 10121/VPCP-KGVX về việc thực hiện chính sách đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

20/09/2017

hông báo 443/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên.

12/09/2017

Thông báo 426/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về tiến độ triển khai sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

09/09/2017

Công văn 9573/VPCP-KTTH về việc xử lý vướng mắc về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

20/09/2017

Quyết định số 3768/QĐ-BNN-TY V/v cho phép nhập khẩu trở lại gia cầm và sản phẩm từ gia cầm chưa qua xử lý nhiệt từ bang Wiconsin và Tennessee, Hoa Kỳ vào Việt Nam

20/09/2017

Quyết định số 3767/QĐ-BNN-PC Quyết định v/v thành lập TBT xây dựng Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa chuyên ngành xuất, nhập khẩu VN theo mã HS thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN và PTNT.

19/09/2017

Công văn 1525/CN-TĂCN về việc rà soát quy trình và đăng ký hoạt động thử nghiệm liên phòng thức ăn chăn nuôi.

11/09/2017

Thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

07/09/2017

Quyết định số 3627/QĐ-BNN-TCCB Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án đơn giản hoá chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước" của Bộ Nông nghiệp và PTNT

05/09/2017

Quyết định số 3602/QĐ-BNN-KH Phê duyệt điều khoản tham chiếu, hồ sơ quan tâm và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ quan tâm gói thầu Rà soát tín dụng trong nông nghiệp (CQS73) thuộc HPA - VnSAT

01/09/2017

Quyết định 3566/QĐ-BNN-BVTV về việc tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ.

31/08/2017

Quyết định 3542/QĐ-BNN-TY về việc tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.

Bộ Công Thương

20/9/2017

Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018

05/09/2017

Quyết định số 3434/QĐ-BCT về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.

28/08/2017

Quyết định 3318/QĐ-BCT về việc quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.