TRANG CHỦ > TIN TỨC >Tái cơ cấu ngành > Tin Tức
Chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới, ông Cao Thăng Bình: Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển lúa gạo bền vững, phát thải thấp. Ngân hàng Thế giới luôn sẵn sàng đồng hành.