TRANG CHỦ > TIN TỨC >Tái cơ cấu ngành > Tin Tức
Ngày 16/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020.