TRANG CHỦ > TIN TỨC >Tái cơ cấu ngành > Tin Tức
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 phê duyệt bổ sung 3 sản phẩm là tôm nước lợ (gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng); cà phê Việt Nam chất lượng cao; Sâm Việt Nam vào danh mục sản phẩm quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.