TRANG CHỦ > TÓM LƯỢC CHÍNH SÁCH > Tóm Lược Chính Sách > HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Tiêu đề Ngày phát hành Mô tả Tải về

TÓM LƯỢC KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

28/11/2017

TÓM LƯỢC KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Download File

Tóm lược định hướng thu hút quản lý

28/11/2017

ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA VÀ CÁC NGUỒN VỐN VAY ƯU ĐÃI KHÁC CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016-2020 (ĐỀ ÁN ODA 2016-2020)

Download File

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN MỚI

28/11/2017

Bối cảnh và phạm vi của tóm lược chính sách Một số vấn đề tồn tại của công tác thông tin thị trường nông sản (TT.TTNS) chung hiện nay Đề xuất xây dựng hệ thống thông tin thị trường trong giai đoạn mới

Download File