TRANG CHỦ > BẢN TIN > BẢN TIN QUÝ
Tiêu đề Ngày phát hành Mô tả Tải về

BẢN TIN QUÝ IV/2018

18/12/2018

TRONG SỐ NÀY: Việt Nam cam kết không còn nạn đói vào 2015 Chương trình Hành động Quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 Từ nghị quyết về “tam nông” đến nền nông nghiệp hiện đại Thủ tướng chủ trì tổng kết 10 năm Nghị quyết về ‘Tam Nông’ Thành quả 10 năm triển khai nghị quyết nông nghiệp-nông thôn-nông dân Định hướng phát triển ngành nông nghiệp trong giai đoạn mớ

BẢN TIN QUÝ III/2018

18/12/2018

TRONG SỐ NÀY: Năm năm triển khai ‘Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững’: Kết quả và những ‘điểm nghẽn’ cần tháo gỡ. Tăng cường cơ cấu lại để phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững

BẢN TIN QUÝ II/2018

29/10/2018

Kết quả tăng trưởng nông nghiệp 2 quý đầu năm 2018 Chiến lược phát triển thị trường để đạt mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp 2018 o Hiến kế phát triển thị trường nông sản từ ViEF 2018 o Cơ hội, thách thức cho phát triển thị trường nông sản Việt Nam o Phát triển chế biến sâu để tăng giá trị gia tăng của sản phẩm, mở rộng thị trường

BẢN TIN QUÝ I/2018

07/06/2018

Trong số này: BẢN TIN QUÝ I/2018 Tăng trưởng ngành nông nghiệp Quý 1 - Bước đà để đạt mục tiêu năm 2018 Giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành 2018 Thúc đẩy đầu tư tư nhân để nhân rộng các mô hình năng suất lao động nông nghiệp cao Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế - Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều mô hình phát triển nông nghiệp tiên tiến - CPTPP với sự phát triển của ngành nông nghiệp

BẢN TIN QUÝ IV/2017

11/01/2018

Tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu: cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, giải pháp cơ bản để phát triển bền vững. Thúc đẩy tăng năng suất lao động-động lực cho tăng trưởng nông nghiệp và năng lực canh tranh của ngành. Hợp tác quốc tế hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu: cơ hội và thách thức dưới góc nhìn các chuyên gia.

BẢN TIN QUÝ III/2017

02/11/2017

Trong số này: BẢN TIN QUÝ III/2017 Ngành nông nghiệp nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng 2017 ngành nông nghiệp Chuyển đổi mô hình phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bền vững Hợp tác và Hội nhập kinh tế quốc tế : Tuyên bố Cần Thơ và an ninh lương thực cho các nền kinh tế APEC

BẢN TIN QUÝ II/2017

02/11/2017

Trong số này: Giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam - Tổ chức lại sản xuất và thu hút đầu tư tư nhân phát triển nông nghiệp quy mô lớn - Phát triển thị trường trong nước và quốc tế - Tăng cường an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm

BẢN TIN QUÝ 1/2017

02/11/2017

TRONG SỐ NÀY: BẢN TIN QUÝ 1/2017 Mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp 2017 và những giải pháp chính Hội nhập kinh tế quốc tế Giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững - Tích tụ ruộng đất để tháo gỡ cho nông nghiệp dưới góc nhìn các chuyên gia - Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch-động lực cho phát triển nông nghiệp Việt Nam - Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao 2017 Ứng phó với biến đổi khí hậu-thách thức ngành nông nghiệp 2017

Bản tin quý số 3/2016

02/10/2016

TRONG SỐ NÀY: - Hợp tác quốc tế phát triển nông thôn Việt Nam - IFAD đồng hành cùng nông thôn mới Việt Nam - Koica và Chương trình hạnh phúc Việt Nam - Một Liên Hiệp Quốc và sáng kiến cho nông thôn mới Việt Nam - Khuyến nghị về phát triển nông thôn mới Việt Nam

Bản tin ISG quí II/2016

13/07/2016

Trong số này nội dung gồm có: - Kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 - Thúc đẩy sản xuất phục hồi đà tăng trưởng ngành nông nghiệp 2016 - Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn : thách - thức và những giải - pháp lớn

Bản tin quí I/2016

03/04/2016

Bản tin ISG quí I/2016 Trong số này: - Nhiệm vụ trọng tâm 2016 của ngành nông nghiệp - Đổi mới thể chế để thúc đẩy phát triển ngành - Xây dựng nông thôn mới - An toàn thực phẩm - Biến đổi khí hậu-vấn đề toàn cầu và hành động Việt Nam - Chính sách phát triển ngành nông nghiệp và PTNT mới ban hành

Bản Tin Quý 2/2015

30/06/2015

Bản Tin Quý 2/2015

Bản Tin Quý 2/2014

30/06/2014

Bản Tin Quý 2/2014

Bản Tin Quý I/2014

30/03/2014

Bản Tin Quý I/2014