TRANG CHỦ > BẢN TIN > BẢN TIN QUÝ
Tiêu đề Ngày phát hành Mô tả Tải về

Bản tin ISG quí II/2017

06/06/2017

Trong số này: Giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam - Tổ chức lại sản xuất và thu hút đầu tư tư nhân phát triển nông nghiệp quy mô lớn - Phát triển thị trường trong nước và quốc tế - Tăng cường an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm

Bản tin quý số 3/2016

02/10/2016

TRONG SỐ NÀY: - Hợp tác quốc tế phát triển nông thôn Việt Nam - IFAD đồng hành cùng nông thôn mới Việt Nam - Koica và Chương trình hạnh phúc Việt Nam - Một Liên Hiệp Quốc và sáng kiến cho nông thôn mới Việt Nam - Khuyến nghị về phát triển nông thôn mới Việt Nam

Bản tin ISG quí II/2016

13/07/2016

Trong số này nội dung gồm có: - Kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 - Thúc đẩy sản xuất phục hồi đà tăng trưởng ngành nông nghiệp 2016 - Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn : thách - thức và những giải - pháp lớn

Bản tin quí I/2016

03/04/2016

Bản tin ISG quí I/2016 Trong số này: - Nhiệm vụ trọng tâm 2016 của ngành nông nghiệp - Đổi mới thể chế để thúc đẩy phát triển ngành - Xây dựng nông thôn mới - An toàn thực phẩm - Biến đổi khí hậu-vấn đề toàn cầu và hành động Việt Nam - Chính sách phát triển ngành nông nghiệp và PTNT mới ban hành

Bản Tin Quý 2/2015

30/06/2015

Bản Tin Quý 2/2015

Bản Tin Quý 2/2014

30/06/2014

Bản Tin Quý 2/2014

Bản Tin Quý I/2014

30/03/2014

Bản Tin Quý I/2014