TRANG CHỦ > BẢN TIN > BẢN TIN QUÝ
Tiêu đề Ngày phát hành Mô tả Tải về

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

05/10/2023

NỘI DUNG: 1. MỤC TIÊU 2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 3. CÁC GIẢI PHÁP 4. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TÓM LƯỢC CHÍNH SÁCH - KẾ HOẠCH QUỐC GIA VỀ TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ GLASGOW VỀ RỪNG VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

31/08/2023

NỘI DUNG 1. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN 2. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 3. NGUỒN VỐN 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI MỘT SỐ NGHỀ KHAI THÁC HẢI SẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

20/03/2023

NỘI DUNG: 1. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN 2. NHIỆM VỤ 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 4. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM MINH BẠCH - TRÁCH NHIỆM - BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030

05/01/2023

NỘI DUNG: 1. QUAN ĐIỂM 2. MỤC TIÊU 3. NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 4. NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ 4

15/12/2022

NỘI DUNG CHÍNH: 1. BỐI CẢNH, MỤC TIÊU RÀ SOÁT 2. MỘT SỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT BƯỚC ĐẦU 3. KHUYẾN NGHỊ/ĐỀ XUẤT

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ 3

26/09/2022

NỘI DUNG CHÍNH: 1. THỰC TIỄN VỀ HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG Ở VIỆT NAM 2. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG THỰC HIỆN HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG 3. KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ 2

27/06/2022

NỘI DUNG CHÍNH: 1. GIỚI THIỆU CHUNG 2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐQL TRONG NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 3. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ VIỆC THỰC HIỆN ĐQL 4. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ 1

01/04/2022

TRONG SỐ NÀY: - Chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: định vị lại vai trò, vị trí, sứ mệnh của nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong giai đoạn tới. - Kết quả hoạt động phát triển ngành Nông nghiệp Quý I/2022. - Chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững mới ban hành.

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4

31/12/2021

TRONG SỐ NÀY: - Việt Nam đặt mục tiêu đưa nông nghiệp đi theo quỹ đạo xanh, phát thải thấp để đóng góp thực hiện cam kết trung hòa carbon vào năm 2050. - Sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu nông sản phải xanh, nhân đạo và ổn định - 2021 - một năm tự hào của ngành nông nghiệp

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 3

30/12/2021

TRONG SỐ NÀY: - Tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để chiến thắng đói nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng toàn cầu. - Các sáng kiến và giải pháp chung cần thiết cho việc chuyển đổi hệ thống LTTP minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn đến năm 2030. - Hệ thống lương thực và thực phẩm Việt Nam từ góc nhìn của lãnh đạo Chính phủ, của bộ ngành và các chuyên gia

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 2

15/08/2021

TRONG SỐ NÀY: - Kết quả hoạt động phát triển ngành nông nghiệp Quý II/2021 - Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế - Những quyết sách mới thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 1

12/07/2021

- Kết quả hoạt động phát triển ngành nông nghiệp Quý I/2021 - Những quyết sách mới thúc đẩy phát triển ngành - Hợp tác quốc tế

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 3

07/12/2020

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 3

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 2

13/10/2020

- Kết quả hoạt động phát triển ngành nông nghiệp Quý II/2020 - Một số vấn đề liên quan đến thương mại nông sản trong tình hình mới - Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển ngành

BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 1

01/04/2020

Kết quả hoạt động phát triển ngành nông nghiệp Quý I/2020 - Giải pháp ‘kép’ của ngành để vượt qua thách thức của đại dịch và phát triển - Hợp tác quốc tế để phát triển trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát - Những chính sách hỗ trợ phát triển ngành trong bối cảnh đại dịch Covid-19

BẢN TIN QUÝ IV//2019

02/01/2020

Hội nghị toàn thể ISG 2019: Khuyến nghị để phát triển vùng nguyên liệu bền vững, nâng cao năng lực chế biến và tiếp cận thị trường cho nông sản Việt Nam Phát triển vùng nguyên liệu nông sản bền vững Nâng cao năng lực chế biến nông sản, khuyến khích doanh nghiệp tham gia gắn kết nông dân trong chuỗi giá trị và thị trường. Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của nông sản Việt Nam

BẢN TIN QUÝ III//2019

29/11/2019

Mười năm triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 Thành tựu sau 10 năm triển khai Chương trình MTQG NTM Mức độ đạt chuẩn của các vùng nông thôn mới trong cả nước Đánh giá Chương trình MTQG-NTM theo bộ tiêu chí quốc gia Kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng Mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Hợp tác quốc tế trong xây dựng nông thôn mới Việt Nam One-UN hỗ trợ nông thôn mới Việt Nam Chương trình ‘Làng Hạnh phúc’ – KoiCa IFAD hướng tới mục tiêu đổi mới, phát triển bền vững, vì người nghèo

BẢN TIN QUÝ II//2019

12/09/2019

Trong số này: Năm 2019 - Giai đoạn mới trong hội nhập quốc tế của Việt Nam Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới – cơ hội mới và thách thức cho ngành nông nghiệp Việt Nam EVIPA : Cân bằng hơn giữa thu hút đầu tư, bảo vệ lợi ích quốc gia và hướng tới phát triển bền vững Cam kết mở cửa thị trường nông sản trong khuôn khổ các Hiệp đinh thương mại ‘Thế hệ mới’ Những cam kết và quy định đáng chú ý khác

BẢN TIN QUÝ I//2019

15/07/2019

Kịch bản tăng trưởng 2019 của ngành nông nghiệp Tăng trưởng ngành nông nghiệp Quý I năm 2019 Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019 : Giải pháp tăng các chuỗi giá trị ngành nông nghiệp Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế Chính sách mới thúc đẩy phát triển nông nghiệp đầu năm 2019

BẢN TIN QUÝ IV/2018

18/12/2018

TRONG SỐ NÀY: Việt Nam cam kết không còn nạn đói vào 2015 Chương trình Hành động Quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 Từ nghị quyết về “tam nông” đến nền nông nghiệp hiện đại Thủ tướng chủ trì tổng kết 10 năm Nghị quyết về ‘Tam Nông’ Thành quả 10 năm triển khai nghị quyết nông nghiệp-nông thôn-nông dân Định hướng phát triển ngành nông nghiệp trong giai đoạn mớ

BẢN TIN QUÝ III/2018

18/12/2018

TRONG SỐ NÀY: Năm năm triển khai ‘Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững’: Kết quả và những ‘điểm nghẽn’ cần tháo gỡ. Tăng cường cơ cấu lại để phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững

BẢN TIN QUÝ II/2018

29/10/2018

Kết quả tăng trưởng nông nghiệp 2 quý đầu năm 2018 Chiến lược phát triển thị trường để đạt mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp 2018 o Hiến kế phát triển thị trường nông sản từ ViEF 2018 o Cơ hội, thách thức cho phát triển thị trường nông sản Việt Nam o Phát triển chế biến sâu để tăng giá trị gia tăng của sản phẩm, mở rộng thị trường

BẢN TIN QUÝ I/2018

07/06/2018

Trong số này: BẢN TIN QUÝ I/2018 Tăng trưởng ngành nông nghiệp Quý 1 - Bước đà để đạt mục tiêu năm 2018 Giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành 2018 Thúc đẩy đầu tư tư nhân để nhân rộng các mô hình năng suất lao động nông nghiệp cao Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế - Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều mô hình phát triển nông nghiệp tiên tiến - CPTPP với sự phát triển của ngành nông nghiệp

BẢN TIN QUÝ IV/2017

11/01/2018

Tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu: cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, giải pháp cơ bản để phát triển bền vững. Thúc đẩy tăng năng suất lao động-động lực cho tăng trưởng nông nghiệp và năng lực canh tranh của ngành. Hợp tác quốc tế hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu: cơ hội và thách thức dưới góc nhìn các chuyên gia.

BẢN TIN QUÝ III/2017

02/11/2017

Trong số này: BẢN TIN QUÝ III/2017 Ngành nông nghiệp nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng 2017 ngành nông nghiệp Chuyển đổi mô hình phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bền vững Hợp tác và Hội nhập kinh tế quốc tế : Tuyên bố Cần Thơ và an ninh lương thực cho các nền kinh tế APEC

BẢN TIN QUÝ II/2017

02/11/2017

Trong số này: Giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam - Tổ chức lại sản xuất và thu hút đầu tư tư nhân phát triển nông nghiệp quy mô lớn - Phát triển thị trường trong nước và quốc tế - Tăng cường an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm

BẢN TIN QUÝ 1/2017

02/11/2017

TRONG SỐ NÀY: BẢN TIN QUÝ 1/2017 Mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp 2017 và những giải pháp chính Hội nhập kinh tế quốc tế Giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững - Tích tụ ruộng đất để tháo gỡ cho nông nghiệp dưới góc nhìn các chuyên gia - Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch-động lực cho phát triển nông nghiệp Việt Nam - Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao 2017 Ứng phó với biến đổi khí hậu-thách thức ngành nông nghiệp 2017

Bản tin quý số 3/2016

02/10/2016

TRONG SỐ NÀY: - Hợp tác quốc tế phát triển nông thôn Việt Nam - IFAD đồng hành cùng nông thôn mới Việt Nam - Koica và Chương trình hạnh phúc Việt Nam - Một Liên Hiệp Quốc và sáng kiến cho nông thôn mới Việt Nam - Khuyến nghị về phát triển nông thôn mới Việt Nam

Bản tin ISG quí II/2016

13/07/2016

Trong số này nội dung gồm có: - Kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 - Thúc đẩy sản xuất phục hồi đà tăng trưởng ngành nông nghiệp 2016 - Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn : thách - thức và những giải - pháp lớn

Bản tin quí I/2016

03/04/2016

Bản tin ISG quí I/2016 Trong số này: - Nhiệm vụ trọng tâm 2016 của ngành nông nghiệp - Đổi mới thể chế để thúc đẩy phát triển ngành - Xây dựng nông thôn mới - An toàn thực phẩm - Biến đổi khí hậu-vấn đề toàn cầu và hành động Việt Nam - Chính sách phát triển ngành nông nghiệp và PTNT mới ban hành

Bản Tin Quý 2/2015

30/06/2015

Bản Tin Quý 2/2015

Bản Tin Quý 2/2014

30/06/2014

Bản Tin Quý 2/2014

Bản Tin Quý I/2014

30/03/2014

Bản Tin Quý I/2014