TRANG CHỦ > BẢN TIN > BẢN TIN THÁNG
Tiêu đề Ngày phát hành Mô tả Tải về

BẢN TIN THÁNG 11/2023

01/12/2023

• Kết quả thương mại nông sản 11 tháng của năm 2023 • Các hoạt động hợp tác song phương • Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế

BẢN TIN THÁNG 10/2023

01/11/2023

•Kết quả thương mại nông sản 10 tháng đầu năm 2023 • Hợp tác và hội nhập kinh tế quóc tế • Khoa học công nghệ

BẢN TIN THÁNG 9/2023

03/10/2023

• Kết quả thương mại nông sản 9 tháng đầu năm 2023 • Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế

BẢN TIN THÁNG 8/2023

01/09/2023

Kết quả thương mại nông sản 8 tháng đầu năm 2023 • Hợp tác và hội nhập kinh tế quóc tế • Khoa học công nghệ

BẢN TIN THÁNG 7/2023

01/08/2023

• Kết quả thương mại nông sản 7 tháng đầu năm 2023 • Hợp tác và hội nhập kinh tế quóc tế • Khoa học công nghệ

BẢN TIN THÁNG 5/2022

02/07/2022

Kết quả thương mại nông sản trong 5 tháng đầu năm 2022 Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế Nông nghiệp Việt Nam 5.0

BẢN TIN THÁNG 4/2022

03/05/2022

Kết quả thương mại nông sản trong 4 tháng đầu năm 2022 • Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế

BẢN TIN THÁNG 4/2021

14/07/2021

Trong số này:  Những chính sách hỗ trợ phát triển ngành  Thương mại nông sản 4 tháng đầu năm 2021  Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế

BẢN TIN THÁNG 6/2020

01/07/2020

Định hướng tác động đến phát triển ngành - Hiệp định EVFTA và EVIPA chính thức được phê chuẩn - Chương trình chuyển đổi số quốc gia - Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế - AFD hỗ trợ phát triển năng lực quản lý rừng và nông nghiệp bền vững đối với 4 nước ASEAN - Tăng cường khả năng hợp tác với Pháp trong phát triển chăn nuôi lợn tại Việt Nam - JICA tăng cường hợp tác trong phòng chống thiên tai cùng ngành nông nghiệp - Trao tặng Kỷ niệm chương cho Giám đốc quốc gia của ADB và WB tại Việt Nam Thương mại nông sản

BẢN TIN THÁNG 4/2020

09/06/2020

Kết quả thương mại nông sản trong 4 tháng đầu năm 2020 Chương trình hành động của Chính phủ nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế Chính sách phát triển ngành mới ban hành

BẢN TIN THÁNG 11/2019

25/12/2019

Những vấn đề liên quan đến các Nghị định về đất nông nghiệp Tình hình nông nghiệp 11 tháng năm 2019 Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế Chính sách phát triển ngành mới ban hành

BẢN TIN THÁNG 10/2019

29/11/2019

TRONG SỐ NÀY: Một số kết quả kinh tế-xã hội nổi bật 9 tháng đầu 2019 Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế Chính sách phát triển ngành mới ban hành

BẢN TIN THÁNG 9/2019

11/10/2019

TRONG SỐ NÀY: Tổng kết 15 năm ngành Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp Thách thức và tiềm năng chăn nuôi bò sữa và sản phẩm sữa của Việt Nam Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 4.0 Phát triển doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam Thương mại nông sản 9 tháng 2019

BẢN TIN THÁNG 8/2019

10/09/2019

TRONG SỐ NÀY: Thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới - Thách thức trong xây dựng nông thôn mới ở vùng núi phía Bắc - Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ-khu vực đi đầu về xây dựng nông thôn mới - 10 năm thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới Hoạt động hợp tác quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông

BẢN TIN THÁNG 7/2019

16/08/2019

TRONG SỐ NÀY: Triển khai quyết liệt, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã Cải cách thủ tục hành chính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoạt động hợp tác quốc tế Chính sách mới về phát triển nông nghiệp, nông thôn ban hành tháng 7/2019

BẢN TIN THÁNG 6/2019

17/07/2019

TRONG SỐ NÀY Việt Nam - EU: Hoàn tất ký kết Hiệp định EVFTA và IPA EVFTA - cơ hội “kép” cho kinh tế Việt Nam Tăng trưởng ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 Thương mại nông sản 6 tháng đầu 2019 Chính sách mới về phát triển nông nghiệp, nông thôn và hợp tác ban hành tháng 6/2019

BẢN TIN THÁNG 9/2018

01/12/2018

TRONG SỐ NÀY Tăng trưởng ngành nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2018 Diễn đàn Tăng trưởng châu Á “Đổi mới để tạo ra thay đổi: Khám phá và truyền cảm hứng” Công nghệ và đầu tư PPP sẽ giúp nông nghiệp phát triển bền vững Chính sách mới về phát triển nông nghiệp, nông thôn và hợp tác ban hành tháng 9/2018

BẢN TIN THÁNG 8/2018

01/12/2018

TRONG SỐ NÀY Nghị quyết Trung ương 7, khóa X đã tạo được “bước ngoặt” quan trọng trong nông nghiệp. Cần có mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới cho kinh tế hộ Phấn đấu có 15000HTX và liên HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả Văn bản pháp quy nông nghiệp và phát triển nông thôn mới ban hành tháng 8/2018

BẢN TIN THÁNG 7/2018

01/12/2018

TRONG SỐ NÀY Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn Đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 Thúc đẩy phát triển thị trường thương mại nông sản Văn bản pháp quy nông nghiệp và phát triển nông thôn mới ban hành tháng 7/2018

BẢN TIN THÁNG 6/2018

13/07/2018

TRONG SỐ NÀY BẢN TIN THÁNG 6/2018 Kết quả 6 tháng đầu năm 2018- GDP nông lâm thủy sản tăng cao nhất trong 10 năm gần đây Xây dựng nông thôn mới Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế Thương mại nông sản Văn bản pháp quy nông nghiệp và phát triển nông thôn mới ban hành tháng 6/2018

BẢN TIN THÁNG 5/2018

20/06/2018

Trong số này: Kế hoạch hành động thực hiện ‘Kịch bản tăng trưởng năm 2018 của ngành nông nghiệp’ Xây dựng nông thôn mới-chính sách thúc đẩy phát triển hợp tác xã và khuyến nông Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế Chính sách mới ban hành tháng 5/2018 về phát triển nông nghiệp nông thôn

BẢN TIN THÁNG 4/2018

10/05/2018

TRONG SỐ NÀY BẢN TIN THÁNG 4/2018 Kế hoạch hành động chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và PTNT Giải pháp thúc đẩy kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 - Cải thiện năng suất lao động nông nghiệp - Thúc đẩy và phát triển thị trường - Khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế Chính sách mới ban hành tháng 4/2018 về phát triển nông nghiệp nông thôn

BẢN TIN THÁNG 11/2017

19/12/2017

Thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 Nghị quyết phát triển bền vững ĐBSCL Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11/2017

BẢN TIN THÁNG 10/2017

13/11/2017

Kết quả ngành nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2017 Tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Công nghệ sẽ tạo bước đột phá mạnh Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế Thúc đẩy kinh doanh và thương mại nông sản

BẢN TIN THÁNG 9/2017

02/11/2017

Trong số này: - Tái cơ cấu ngành: o Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020. o Phát triển Đồng Tháp Mười thành vùng sản xuất, xuất khẩu nông sản trọng điểm - Hợp tác và Hội nhập kinh tế quốc tế o Khu vực Tiểu vùng sông Mekong hợp tác chương trình an toàn thực phẩm o WTO hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam hội nhập kinh tế o Lần đầu tiên Thanh long Long An vào Australia và thịt gà Việt Nam xuất đi Nhật Bản - Nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục đà tăng trưởng trong 9 tháng năm 2017

BẢN TIN THÁNG 07-2017

12/10/2017

TRONG SỐ NÀY Kết quả 6 tháng đầu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của ngành nông nghiệp Thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp • Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam • Doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế Chính sách mới ban hành về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn tháng 7/2017

BẢN TIN THÁNG 06-2017

12/10/2017

TRONG SỐ NÀY -Nông nghiệp Việt Nam phấn đấu đảm bảo mức tăng trưởng 3,05% -Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 -Một số kết quả nổi bật 5 tháng đầu năm 2017 của ngành nông nghiệp -Hợp tác và Hội nhập kinh tế quốc tế -Chính sách mới ban hành về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn tháng 6/2017

BẢN TIN THÁNG 8/2017

18/09/2017

Trong số này: • APEC 2017: Hợp tác để đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu • Hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế:

Bản tin tháng 5/2017

26/06/2017

Trong số này: Nông nghiệp Việt Nam: Hợp tác và Hội nhập kinh tế Quốc tế Thúc đẩy tái cơ cấu ngành, phát triển nông nghiệp bền vững Chính sách mới ban hành về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn tháng 5/2017

Bản tin tháng 4/2017

18/05/2017

Nội dung trong số này: · Giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp quy mô lớn · Chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới · Hợp tác và Hội nhập kinh tế Quốc tế · Chính sách mới ban hành về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn

Bản tin tháng 3 năm 2017

16/05/2017

Trong số này: - Thúc đẩy tái cơ cấu ngành, phát triển nông nghiệp bền vững - Nông thôn mới - Hợp tác và Hội nhập kinh tế Quốc tế - Chính sách mới ban hành về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn

Bản tin tháng 10/2016

04/11/2016

NỘ DUNG TRONG SỐ NÀY: - Sản xuất lương thực và nông nghiệp phải thay đổi do BĐKH - Tái cơ cấu ngành nông nghiệp - Chính sách mới thúc đẩy nông thôn mới - Thương mại nông nghiệp - Các văn bản quy phạm lĩnh vực nông nghiệp và PTNT mới được ban hành tháng 10/2016

Bản tin tháng 9/2016

01/10/2016

NỘI DUNG TRONG SỐ NÀY - Mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020: Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1% - 1,5%/năm - Chính sách mới thúc đẩy phát triển nông nghiệp - Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế - Các văn bản quy phạm lĩnh vực nông nghiệp và PTNT mới được ban hành tháng 9/2016

Bản tin tháng 8/2016

01/08/2016

NỘI DUNG TRONG SỐ NÀY: - BẢN TIN THÁNG 08-2016 - Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 - Chính sách mới thúc đẩy phát triển nông nghiệp - Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế - Các văn bản quy phạm lĩnh vực nông nghiệp và PTNT mới được ban hành tháng 8/2016

Bản tin tháng 7/2016

14/07/2016

NỘI DUNG TRONG SỐ NÀY: - Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của ngành nông nghiệp - Hợp tác và Hội nhập kinh tế quốc tế - Nâng cao chất lương nông sản - Các văn bản quy phạm lĩnh vực nông nghiệp và PTNT mới ban hành tháng 7/2016

Bản tin tháng 6/2016

04/07/2016

NỘI DUNG TRONG SỐ NÀY: - Xây dựng nông thôn mới-nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 - Tăng cường quản lý An toàn thực phẩm - Biến đổi khí hậu và triển vọng của các nhóm giải pháp quốc gia - Các văn bản quy phạm lĩnh vực nông nghiệp và PTNT mới được ban hành tháng 6/2016

Bản tin tháng 5/2016

04/06/2016

Nội dung TRONG SỐ NÀY: - Thúc đẩy thương mại và đầu tư phát triển nông nghiệp Việt Nam - Các văn bản quy phạm lĩnh vực nông nghiệp và PTNT mới được ban hành tháng 5/2016

Bản Tin Tháng 9/2015

30/09/2015

Bản Tin Tháng 9/2015

Bản Tin Tháng 8/2015

31/08/2015

Bản Tin Tháng 8/2015

Bản Tin Tháng 6/2015

30/06/2015

Bản Tin Tháng 6/2015

Bản Tin Tháng 5/2015

30/05/2015

Bản Tin Tháng 5/2015

Bản Tin Tháng 10/2014

30/10/2014

Bản Tin Tháng 10/2014

Bản Tin Tháng 7/2014

30/07/2014

Bản Tin Tháng 7/2014

Bản Tin Tháng 5/2014

30/05/2014

Bản Tin Tháng 5/2014

Bản Tin tháng 1/2014

30/01/2014

Bản Tin tháng 1/2014