TRANG CHỦ > TIN TỨC >An toàn thực phẩm > Tin Tức
Tổ chức sản xuất theo chuỗi để quản lý tốt việc sử dụng thuốc bảo vật thực vật. Đó là một trong những giải pháp được đưa ra tại Hội nghị 'Định hướng công tác bảo vệ thực vật trong tình hình mới' nhằm khắc phục những tồn tại của ngành bảo vệ thực vật (BVTV) hiện nay, đặc biệt trong việc kiểm soát sử dụng các loại thuốc BVTV.