TRANG CHỦ > TIN TỨC >An toàn thực phẩm > Tin Tức
Ngày 10/11/2023 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đối tác tổ chức Hội nghị "Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam".