TRANG CHỦ > TIN TỨC >An toàn thực phẩm > Sự Kiện

Hội nghị Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch-trách nhiệm-bền vững


Chủ trì: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Trưởng đại diện Tổ chức nông lương Liên hiệp quốc (FAO) tại Việt Nam


Thời gian: 13.30 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 2023


Địa điểm: Phòng họp Golden, tầng 3, Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Hội nghị: “Đối thoại cấp cao về hợp tác quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu”


Chủ trì: Bộ trưởng và Trưởng đại diện UNDP Việt Nam


Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/08/202


Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hanoi, Số 1, Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Đối thoại quốc gia lần thứ hai về Hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam đến năm 2030


Chủ trì: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam


Thời gian: 8.00 – 12.00 ngày 16/07/2021


Địa điểm: Pan Pacific Hanoi, Số 1, Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội.

Đối thoại quốc gia lần thứ nhất về Hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam đến năm 2030


Chủ trì: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Trưởng đại điện FAO tại Việt Nam


Thời gian: 8.00 – 17.00 ngày 15/06/2021


Địa điểm: Pan Pacific Hanoi, Số 1, Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội.