TRANG CHỦ > TIN TỨC >Biến đổi khí hậu > Tin Tức
Ngày 28/11/2022 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã phối hợp cùng Nhóm Quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu (CGIAR) tổ chức “Diễn đàn tăng cường áp dụng Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu”.