TRANG CHỦ > TIN TỨC >Biến đổi khí hậu > Tin Tức
Theo dự báo, Việt Nam là một trong những nước chịu tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH) như: nước biển dâng, nhiệt độ tăng, những loại hình thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan khác. Để góp phần chủ động trong công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt trong tình hình khí hậu cực đoan do ảnh hưởng của BĐKH, Việt Nam cần có những phương pháp, công cụ đánh giá, tính toán về tổn thất, thiệt hại gắn với BĐKH.