TRANG CHỦ > TIN TỨC >Biến đổi khí hậu > Tin Tức
Tại Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP25), Trưởng đoàn Cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm về ứng phó với BĐKH đó là: nhấn mạnh 3 vấn đề trọng tâm là phạm trù đạo đức, sự đoàn kết và hướng dẫn thực hiện Thỏa thuận Paris.