TRANG CHỦ > TIN TỨC >Biến đổi khí hậu > Tin Tức
Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti và Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam Fabrice Richy ngày 11/5/2020 đã ký thỏa thuận lập Quỹ quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên (WARM). Quỹ WARM nhằm cải thiện năng lực quản lý của Việt Nam đối với nguồn nước và các khu vực ven biển vì một sự phát triển bền vững hơn.