TRANG CHỦ > TIN TỨC >Biến đổi khí hậu > Tin Tức
Ngày 18/8/2023, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT (Bộ NN&PTNT), Thứ trưởng Hoàng Trung đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ do ông Ralf Bean Tham tán Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội làm trưởng đoàn về phối hợp xây dựng và triển khai dự án “Sử dụng phân bón đúng” tại Việt Nam.