TRANG CHỦ > TIN TỨC >Biến đổi khí hậu > Tin Tức
Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ có kế hoạch xây dựng 4.000 ngôi nhà và tái sinh 4.000ha rừng ngập mặn cho Việt Nam với tổng kinh phí hơn 29,5 triệu USD, thực hiện trong 5 năm (2017 – 2022), triển khai tại 7 tỉnh ven biển (Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Cà Mau).