TRANG CHỦ > BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tham vấn Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch Hành động nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường

(Ngày đăng tin: 06/01/2017,05:15:33)Ngày 12/1/2017, Nhóm Công tác Nông nghiệp và Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Then chốt Tiểu vùng Sông Mekong Mở rộng (GMS), Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) sẽ tổ chức một hội nghị tham vấn cấp quốc gia  về: Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch Hành động nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường.

Một mô hình canh tác lúa xanh giảm thiểu phác thải khí nhà kính mà CASP2 hỗ trợ triển khai tại Việt Nam

Chương trình Hỗ trợ Nông nghiệp Then chốt Tiểu vùng Sông Mekong Mở rộng Giai đoạn II (CASP2) do ADB tài trợ và được triển khai tại 6 quốc gia GMS đang xây dựng một Chiến lược và Kế hoạch Hành động nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường (Safe and Environmentally-friendly Agro-based Value Chains hay SEAP) tại khu vực GMS. Chiến lược này sẽ tập trung vào việc tăng cường và thúc đẩy lợi thế cạnh tranh của các quốc gia GMS thông qua việc kết nối các chuỗi giá có sự tham gia của các nông hộ nhỏ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà trong đó vai trò của người phụ nữ được đẩy mạnh.

CASP2 hỗ trợ Việt Nam thí điểm triển khai dịch vụ truy xuất nguồn gốc điện tử đối với chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm trong chuỗi giá trị gà.

Chương trình CASP2 là một chương trình hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp với Chính phủ Thuỵ Điển, Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF) và Chương trình Water Partnership Financing Facility (WPFS) đồng tài trợ.

Tại Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 21 vừa được tổ chức tại Chiang Rai, Thailand ngày 1/12/2016, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc xây dựng Chiến lược này. Tuyên bố Chung của các Bộ trưởng ghi nhận các thành tựu của Chương trình CASP2 bao gồm việc tiếp tục xây dựng một Chiến lược và Kế hoạch Hành động nhằm đảm bảo dành đủ tài nguyên đất cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường tại tiểu vùng GMS.

Để đảm bảo sự phù hợp của Chiến lược và chuẩn bị cho việc xây dựng Kế hoạch Hành động thực thi Chiến lược này, một hội nghị tham vấn với sự tham gia của các bên liên quan nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến là hết sức cần thiết. Tham gia hội nghị bao gồm đại diện của các cơ quan Chính phủ (từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ ngành liên quan), các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, đại diện hộ nông dân, các viện nghiên cứu và các đối tác phát triển. Hội nghị sẽ thảo luận các chính sách chung về sản xuất, thương mại và đầu tư phục vụ cho các sản phẩm lương thực thực phẩm an toàn và thân thiện với môi trường, các hạ tầng cần thiết cho các chuỗi giá trị khu vực, chia sẻ kiến thức và phổ biến thúc đẩy các đổi mới sáng tạo, và sự cần thiết xây dựng một thương hiệu chung cho tiểu vùng cũng như các hoạt động tiếp thị cần thiết để nâng cao sự nhận biết và lan toả các lợi ích khi triển khai có thể mang lại.

Dự kiến một Chiến lược cấp vùng và một Kế hoạch Hành động song hành sẽ được chính thức thông qua bởi các quốc gia GMS tại Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Tiểu vùng Sông Mêkong theo lịch trình sẽ được tổ chức tại Cambodia vào Quý 3 năm 2017.

 

Các thông tin thêm, xin liên hệ:

 

Ông Nguyễn Thanh Đàm

Trưởng Phòng Hợp tác Đa Phương – Vụ Hợp tác quốc tế

Điều phối viên - Nhóm Công tác Nông nghiệp Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Email: damnt.htqt@mard.gov.vn