TRANG CHỦ > TIN TỨC >Nông thôn mới > Tin Tức
Thông tin được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tiết lộ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018, chuyên đề nông nghiệp ngày 5/6/2018. Theo đó, ngày 25 - 26/6/2018 tới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp.