TRANG CHỦ > TIN TỨC >Nông thôn mới > Tin Tức
Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện NQTW7, khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân (Tam Nông) do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, dẫn đầu, đã làm việc với Ban Cán sự Đảng bộ Nông nghiệp &PTNT về triển khai công tác tổng kết và lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.