TRANG CHỦ > TIN TỨC >Nông thôn mới > Tin Tức
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 676/QĐ-TTg, ngày 18/5/2017 phê duyệt “Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 – 2020” nhằm cụ thể hóa Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016. Đến năm 2020, có 30% số huyện được lập quy hoạch xây dựng vùng huyện (ưu tiên các huyện có mức độ đô thị hóa cao).