TRANG CHỦ > TIN TỨC >Nông thôn mới > Sự Kiện

Hội tham vấn chính sách: Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn


Chủ trì: Nguyễn Đỗ Anh Tuấn- Viện trưởng viện Chính sách và PTNT


Thời gian: 8:00-12:00 ngày 20/11/2017


Địa điểm: Nhà B6 phòng 101, Bộ NN & PTNT Số 2 Ngọc Hà