TRANG CHỦ > TIN TỨC
Ngành nông nghiệp đạt kỷ lục xuất khẩu hơn 41 tỷ USD

Ngày 29/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, căn cứ vào các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, các Bộ, ngành và địa phương lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên.
Ngày 29/7/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1052/QĐ-LĐTBXH công bố kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 999/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ (KTCS) nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình KTCS và kinh tế truyền thống; đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mô hình KTCS bao gồm người cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp cung cấp nền tảng; khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển nền kinh tế số.
Hội nghị AMAF ASEAN+3 lần thứ 18 đã thảo luận và thông qua một số nội dung ưu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp như: (i) Khung chính sách của ASEAN +3 có liên quan đến Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp; (ii) Các hoạt động hợp tác của AMAF ASEAN +3 như: vấn đề An ninh Lương thực, Quản lý Rừng bền vững, Ứng phó và Thích nghi với BĐKH, Kiểm soát và Quản lý dịch bệnh trên Cây trồng và Vật nuôi. Hội nghị cũng thảo luận thống nhất chuẩn bị cho Hội nghị AMAF ASEAN +3 lần thứ 19 tại Darussalam, Brunei trong năm 2020.
Nằm trong chương trình hoạt động của nhiệm kỳ Việt Nam làm Chủ tịch AMAF lần thứ 40 và AMAF+3 lần thứ 18, từ ngày 4 đến 9-8, tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao nông, lâm nghiệp ASEAN (Special SOM-AMAF).
Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) khu vực miền núi phía Bắc, ngày 3/8/2019 tại Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 chủ trì Hội nghị. Phó Thủ tướng đánh giá vùng miền núi phía Bắc là vùng khó khăn, nhưng những kết quả đạt được rất đáng hoan nghênh. Kết quả này sẽ tạo sự lan tỏa ra nhiều khu vực khác, đặc biệt các thôn, bản vùng sâu, xa.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp &PTNT, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng năm 2019 ước đạt hơn 23 tỷ USD; tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này đạt khoảng 18 tỷ USD. Như vậy, thặng dư thương mại mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu trong 7 tháng qua ước đạt gần 5 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2018.
Theo kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, cả nước phải có 50% tổng số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2020, nhưng tới hết tháng 6/2019, đã có 50,1% tổng số xã đạt chuẩn, trước 18 tháng so với yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP (ngày 17/7/2019) của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. Nghị quyết khẳng định, nông nghiệp Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội cần khai thác, đặc biệt là quỹ đất, nguồn nhân lực và tận dụng cơ hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80.000 đến 100.000 doanh nghiệp có hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực này.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 19/CT-TTg về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam với 3 nhóm giải pháp về: Cơ chế, chính sách; liên kết các ngành, lĩnh vực và nguồn lực. Chị thị nêu rõ mục tiêu của Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam là phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo đảm công bằng, ổn định chính trị xã hội, hài hòa giữa các mục tiêu về phát triển kinh tế, phát triển xã hội và cải thiện môi trường sinh thái.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Liên kết
Lượt truy cập
540,289 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG