TRANG CHỦ > Tin Tức > NÔNG THÔN MỚI
 

Kế hoạch hành động phát triển bền vững ngành hồ tiêu Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị Nhóm công tác ngành hàng hồ tiêu và gia vị (PPP hồ tiêu và gia vị) trong khuôn khổ Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững (PSAV), triển khai xây dựng kế hoạch hành động cho sản xuất hồ tiêu có trách nhiệm để nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm hồ tiêu Việt Nam, hoạt động khởi động đầu tiên là: Hội thảo về “Quản lý chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu”.


Liên kết
Lượt truy cập
2,209,878 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG