TRANG CHỦ > Tin Tức > TÁI CƠ CẤU NGÀNH > Kế hoạch hành động tăng cường kiểm soát và cải thiện chất lượng hồ tiêu xuất khẩu

Kế hoạch hành động tăng cường kiểm soát và cải thiện chất lượng hồ tiêu xuất khẩu

Ngày đăng tin: 13/06/2016,09:54:28

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch hành động (KHHĐ) tăng cường kiểm soát và cải thiện chất lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam (kèm theo thông báo số 3403/BNN-HTQT ngày 28/4/2016). Căn cứ kết quả cuộc họp với Hiệp hội gia vị Châu Âu (ESA), Thứ trưởng Trần Thành Nam có ý kiến chỉ đạo về tăng cường kiểm soát và cải thiện chất lượng hồ tiêu xuất khẩu. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao theo phân công trong KHHĐ và báo cáo Bộ kết quả thực hiện đúng thời gian quy định. Thứ trưởng giao Vụ Hợp tác Quốc tế chịu trách nhiệm thông báo KHHĐ cho Hiệp hội gia vị Châu Âu và Hoa kỳ, đồng thời đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện KHHĐ và tổng hợp báo cáo Bộ hàng tháng.

Toàn văn KHHĐ tăng cường kiểm soát và cải thiện chất lượng hồ tiêu xuất khẩu tại đây

ISGMARD


Liên kết
Lượt truy cập
248,537 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG