TRANG CHỦ > HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

WB: Kinh tế Việt Nam 2019 đạt kết quả tích cực

Ngày đăng tin: 23/12/2019,02:00:47)Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB), kinh tế Việt Nam đạt kết quả tích cực trong năm 2019 với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, nợ công giảm gần 8 điểm % so với năm 2016 và thương mại thặng dư liên tiếp bốn năm. Đây là những kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chững lại.

Nguồn: Báo cáo điểm lại, cập nhật tình hình kinh tế bán thường niên của WB, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
837,528 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG