Chi tiếtTên sự kiện: Hội nghị Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch-trách nhiệm-bền vững

Thời gian: 13.30 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 2023

Người chủ trì: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Trưởng đại diện Tổ chức nông lương Liên hiệp quốc (FAO) tại Việt Nam

Địa điểm: Phòng họp Golden, tầng 3, Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Chi tiết nội dung:

* Mục tiêu:
- Thúc đẩy thực hiện Kế hoạch hành động “Chuyển đổi hệ thống lương
thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam”;
- Triển khai - Trao đổi, tham vấn về việc thành lập “Đối tác hệ thống
thực phẩm” và các Tổ công tác kỹ thuật;
- Chia sẻ, giới thiệu hoạt động của các Đối tác tiềm năng trong thực hiện
Kế hoạch chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm (LTTP).

Hình thức:
- Trực tiếp: 
- Trực tuyến: https://forms.gle/iCVk8DC4kGjchk8UA

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Triển khai Kế hoạch Hành động Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm
minh bạch, trách nhiệm và bền vững

Hà Nội, ngày 10/11/2023

Thời gian Nội dung Chịu trách nhiệm
13.30 - 14.00 Đón tiếp đại biểu ISG/ICD
14.00 - 14.05 Giới thiệu Lãnh đạo Vụ HTQT, Bộ Nông
nghiệp và PTNT
14.05 - 14.15 Phát biểu khai mạc Bộ Nông nghiệp và
PTNT
Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và PTNT
14.15 - 14.25 Phát biểu của Bộ Y tế Lãnh đạo Bộ Y tế (tbc)
14.25 - 14.35 Phát biểu của Bộ Công Thương Lãnh đạo Bộ Công Thương (tbc)
14.35 - 14.45 Phát biểu của Tổ chức quốc tế Trưởng Đại diện Tổ chức FAO
tại Việt Nam
14.45 -15.05 Cập nhật triển khai KHHĐ Chuyển
đổi Hệ thống lương thực thực phẩm:
- Tổ chức thực hiện của Bộ NN và
PTNT (QĐ phân công; dự kiến thành
lập Đối tác và các TWGs)
- Hệ thống LTTP tại COP28
Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn,
Vụ trưởng Vụ HTQT
15.05 - 15.20 Chụp ảnh và Nghỉ giải lao
15.20 - 15.30 Giới thiệu về hoạt động Hồ sơ hệ
thống LTTP - Chương trình ASEAN
CGIAR
Ông Ricardo Hernandez,
Trưởng Đại diện Liên minh
Bioversity & CIAT tại Việt Nam
15.30 - 15.40 Chế độ ăn lành mạnh, đa dạng thực
phẩm, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý
trong thực hiện mục tiêu Chiến lược
Quốc gia về Dinh dưỡng và Kế hoạch
HĐQG chuyển đổi hệ thống lương
thực thực phẩm bền vững.
Bà Trương Tuyết Mai,
Phó Viện trưởng, Viện Dinh
dưỡng quốc gia
15.40 - 15.50 Tiêu dùng xanh và chương trình xúc
tiến đầu tư, kết nối thị trường tiêu thụ
nông sản Việt.
Bộ Công Thương (tbc)
15.50 - 16.00 Thất thoát và lãng phí lương thực thực
thẩm ở Việt Nam
Ông Phạm Anh Tuấn, Viện Cơ
điện NN và Công nghệ sau thu
hoạch
16.00 - 16.10 Hỗ trợ của Liên hợp quốc trong triển
khai thực hiện KHHĐ
Đại diện của FAO/UNDP (tbc)
16.10 - 16.50 Thảo luận chung:
- Quan tâm của các tổ chức tham gia
vào Nhóm Đối tác LTTP và các Tổ
công tác kỹ thuật dự kiến.
- Những hoạt động ưu tiên trong 2024
Điều hành:
Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn,
Vụ trưởng Vụ HTQT
16.50 - 17.00 Tổng kết Lãnh đạo Bộ