Chi tiếtTên sự kiện: Hội nghị: “Đối thoại cấp cao về hợp tác quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu”

Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/08/202

Người chủ trì: Bộ trưởng và Trưởng đại diện UNDP Việt Nam

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hanoi, Số 1, Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Chi tiết nội dung:

Hội nghị “Đối thoại cấp cao về hợp tác quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu” do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/08/2022 (chương trình chi tiết đính kèm).

2. Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hanoi, Số 1, Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

4. Đồng chủ trì: Bộ trưởng và Trưởng đại diện UNDP Việt Nam.

5. Hình thức:

- Trực tiếp: Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại diện các Bộ, ban ngành TW liên quan, các đối tác quốc tế và các cơ quan liên quan tại Hà Nội, các báo cáo viên, và đại diện một số tỉnh thuộc các vùng dự án do UNDP hỗ trợ1.

- Trực tuyến: Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT, các doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; các cơ quan truyền thông, báo chí. Đối với các Sở nông nghiệp và PTNT tổ chức đầu cầu trực tuyến tại địa phương, đề nghị mời đại diện của các sở, ban ngành có liên quan.

Bộ Nông nghiệp và PTNT kính mời Quý cơ quan cử đại diện lãnh đạo/đại diện tham dự Hội nghị và đăng ký tham dự trước ngày 24/08/2022 theo đường link sau: https://forms.gle/zNFmaAfzk57HVkaq5

* Chương trình dự kiến : Tại đây