Chi tiếtTên sự kiện: Hội nghị tham vấn về Tăng trưởng xanh trong nông nghiệp và Định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thời gian: từ 8h00 ngày 01/9/2021 (Thứ Tư)

Người chủ trì: Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Địa điểm: Phòng họp 201B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi tiết nội dung:

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

HỌP THAM VẤN GIỮA BỘ TRƯỞNG LÊ MINH HOAN VÀ ĐỐI TÁC

Hà Nội, 01/9/2021

Thời gian

Hoạt động

Thực hiện

7h30-8h00

Đăng ký đại biểu – Đăng nhập vào hệ thống – Kiểm tra đường truyền

Vụ HTQT/ISG

8h00 – 8h10

Giới thiệu đại biểu

Vụ trưởng Vụ HTTQ

8h10 – 8h40

Phát biểu khai mạc, nêu yêu cầu của cuộc họp và giới thiệu một số suy nghĩ về tăng trưởng xanh trong nông nghiệp

Bộ trưởng

Lê  Minh  Hoan

8h40 – 8h55

Trình bày của Ngân hàng Thế giới (WB)

Bà Dina Umali-Deininger – Giám đốc phụ trách nông nghiệp khu vực Đông Á – TBD.

8h55 – 9h05

Trình bày của Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP)

Ông Patrick Haverman - Phó Trưởng Đại diện

9h05 – 9h15

Trình bày của đại diện tổ chức CGIAR

Ông Sam Mohanty -Trưởng đại diện CIP khu vực Châu Á

9h15 – 9h22

Phát biểu của ĐSQ Hà Lan

Bà Đại sứ Elsbeth Akkerman

9h22 – 9h30

Phát biểu của đại diện sứ quán Nhật Bản

Ông OKABE Daisuke – Công sứ

9h30 – 9h37

Phát biểu của đại diện sứ quán Hoa Kỳ

Ông Robert Hanson – Tham tán Nông nghiệp

9h37 – 9h45

Giải lao

 

9h45 – 9h55

Trình bày của đại diện Quỹ Phát triển Nông nhiệp Quốc tế (IFAD)

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên gia cao cấp

9h55 – 10h05

Trình bày của đại diện tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO)

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Giám đốc quốc gia 

 

 

10h05 – 10h15

Trình bày của đại diện sứ quán Pháp

Bà Marion Chaminade – Tham tán Nông nghiệp

10h15 – 10h22

Phát biểu của đại diện sứ quán Úc

Ông Mark Tattersall – Phó đại sứ

10h22 – 10h29

Phát biểu của đại diện sứ quán Canada

Ông Brian Allemekinders – Tham tán Hợp tác Phát triển

10h29 – 10h36

Phát biểu của đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU)

Ông Koen Duchateau – Trưởng ban Hợp tác

10h36 – 10h43

Phát biểu của đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ông Jiangfeng Zhang - Trưởng phòng nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, khu vực Đông Nam Á

10h43 – 10h50

Phát biểu của đại diện tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO)

Ông Nguyễn Song Hà - Trợ lý Trưởng Đại diện 

10h50 – 11h00

Phát biểu của đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Viêt Nam (KOICA)

Bà Rah Mi Hye, Phó trưởng đại diện

11h00 – 11h05

Phát biểu của các đối tác có quan tâm giơ tay xin phát biểu

Đối tác

11h00 - 11h30

Phát biểu của Tiến sĩ Cao Đức Phát, Tư vấn cấp cao, Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Tiến sĩ Cao Đức Phát

11h30 – 11h45

Kết luận cuộc họp

Bộ trưởng