Chi tiếtTên sự kiện: Đối thoại quốc gia lần thứ hai về Hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam đến năm 2030

Thời gian: 8.00 – 12.00 ngày 16/07/2021

Người chủ trì: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Địa điểm: Pan Pacific Hanoi, Số 1, Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội.

Chi tiết nội dung:

Đối thoại quốc gia lần thứ hai về Hệ thống lương thực thực phẩm
của Việt Nam đến năm 2030”
theo hình thức trực tuyến.
Thời gian: 8.00 – 12.00 ngày 16/07/2021 (Chương trình dự kiến đính
kèm).

Đồng Chủ trì: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Điều phối viên
thường trú LHQ tại Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

 

Với mục tiêu i) Chia sẻ với các bên liên quan về lộ trình xây dựng Việt
Nam là quốc gia cung cấp lương thực thực phẩm “minh bạch, trách nhiệm, bền
vững”; ii) Thống nhất cách tiếp cận hợp tác đa ngành và đa cấp cho Hệ thống
LTTP, phù hợp với các chương trình hành động và chính sách hiện hành của
Việt Nam; và iii) Huy động nguồn hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ cộng đồng
quốc tế, các doanh nghiệp và khu vực tư nhân để triển khai thực hiện.

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐỐI THOẠI QUỐC GIA LẦN THỨ HAI
HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM CỦA VIỆT NAM
MINH BẠCH, CÓ TRÁCH NHIỆM, BỀN VỮNG

Thời gian: 8.00 – 12.00 ngày 16/7/2021
Địa điểm: Pan Pacific Ha Noi, Số 1 Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội
Hình thức tổ chức: kết hợp trực tuyến và trực tiếp

Thời gian Nội dung hoạt động Chịu trách nhiệm
8:00-8:30 Đăng kí đại biểu
(đối với đại biểu trực tiếp)
Đăng nhập vào hệ thống
(đối với đại biểu tham gia trực tuyến)
Văn phòng Chương trình hỗ trợ
quốc tế.
8:30-8:40 Giới thiệu hội nghị Vụ Hợp tác quốc tế
8:40-9:00 Phát biểu khai mạc:
- Phát biểu khai mạc của Phó Thủ tướng Chính phủ
- Phát biểu của Đại diện thường trú Liên hợp quốc.
- Phát biểu của Ngân hàng Thế giới
- Phó Thủ tướng Chính phủ
Phạm Bình Minh
- Ông Kamal Malhotra, Điều
phối viên thường trú LHQ
- Bà Carolyn Turk
, Giám đốc
quốc gia WB tại Việt Nam
9:00-9:10 Video Clip về Hệ thống Lương thực thực phẩm
(LTTP) Việt Nam
Ban Tổ chức
9:10-9:40 - Tổng quan tiến trình Việt Nam tham gia Hội nghị
thượng đỉnh
- Tóm tắt kết quả chính Đối thoại Quốc gia lần 1 và
các đối thoại cấp vùng
- Các ưu tiên và lộ trình Hệ thống LTTP Việt Nam;
Đại diện Bộ Nông nghiệp và
PTNT
9:40-9:55 Giải lao + Chụp ảnh
9:55-11:30 Phát biểu từ các Bộ ngành, Đối tác quốc tế, Địa
phương, Doanh nghiệp, NGOs về cam kết phối hợp,
đồng hành với Chính phủ để thực hiện thành công
mục tiêu xây dựng Hệ thống LTTP Việt Nam: minh
bạch, trách nhiệm, bền vững.
- Các Bộ ngành
- Đại sứ/đại diện ĐSQ các
nước/Các Tổ chức quốc tế
- Các địa phương
- Các doanh nghiệp, Hiệp hội.
- Chuyên gia cao cấp
(TBC)
11:30-12:00 Tổng kết và bế mạc Bộ trưởng Lê Minh Hoan
12:00-13:00 Ăn trưa