Chi tiếtTên sự kiện: Đối thoại quốc gia lần thứ nhất về Hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam đến năm 2030

Thời gian: 8.00 – 17.00 ngày 15/06/2021

Người chủ trì: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Trưởng đại điện FAO tại Việt Nam

Địa điểm: Pan Pacific Hanoi, Số 1, Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội.

Chi tiết nội dung:

Tên sự kiện: Đối thoại quốc gia lần thứ nhất về Hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam đến năm 2030

Thời gian: 8.00 – 17.00 ngày 15/06/2021

Người chủ trì: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Trưởng đại điện FAO tại Việt Nam

Địa điểm: Pan Pacific Hanoi, Số 1, Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội.

Chi tiết nội dung:

MỤC TIÊU: (I) GIỚI THIỆU VỀ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LTTP 2021 CỦA LHQ VÀ SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM;

(II) THẢO LUẬN VỀ HỆ THỐNG LTTP CỦA VIỆT NAM: THỰC TRẠNG, CƠ HỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

(III) ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG ĐỂ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG LTTP THEO HƯỚNG CÓ TRÁCH NHIỆM,
MINH BẠCH VÀ BỀN VỮNG.

 

Tài liệu Hội thảo xin mời dowload tại đây: 

 

http://isg.mard.gov.vn/ImageNews/202106170230_UNFSS1 - Bai Trinh bay.rar