TRANG CHỦ > HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

WB: Kinh tế Việt Nam 2019 đạt kết quả tích cực

(Ngày đăng tin: 23/12/2019,02:00:47)Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB), kinh tế Việt Nam đạt kết quả tích cực trong năm 2019 với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, nợ công giảm gần 8 điểm % so với năm 2016 và thương mại thặng dư liên tiếp bốn năm. Đây là những kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chững lại.

Nguồn: Báo cáo điểm lại, cập nhật tình hình kinh tế bán thường niên của WB, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan