TRANG CHỦ > Tin tổng hợp

Tăng trưởng ngành nông nghiệp trong 9 tháng năm 2017

(Ngày đăng tin: 12/10/2017,03:07:11)Theo đánh giá tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017, tăng trưởng GDP cả nước trong quý III có bước đột phá (ước tính tăng 7,46%), kinh tế vĩ mô ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia được cải thiện vượt bậc.

 

 

Trong mức tăng 6,41% của toàn nền kinh tế 9 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,17%, đóng góp 2,45 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,25%, đóng góp 2,8 điểm phần trăm.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản đạt mức tăng cao nhất với 5,42% so với cùng kỳ năm 2016, đóng góp 0,17 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành lâm nghiệp tăng 5%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm; ngành nông nghiệp có dấu hiệu chững lại so với 6 tháng đầu năm khi tốc độ tăng chỉ ở mức 1,96%, đóng góp 0,23 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 27 tỷ USD trong 9 tháng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016

 

Trong số đó,  so với cùng kỳ năm 2016, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 14,38 tỷ USD, tăng 17,7%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 5,91 tỷ USD, tăng 18,1%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,78 tỷ USD, tăng 10,6% .