Chi tiếtTên sự kiện: Hội nghị tham vấn Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch Hành động nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn và thân thiện với môi trường

Thời gian: Thứ Năm 12/1/2017

Người chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì Hội nghị.

Địa điểm: Khách sạn Fortuna, 6b Láng Hạ, Hà Nội

Chi tiết nội dung:

Xem thêm thông tin về hội thảo tại đây