Chi tiếtTên sự kiện: Diễn đàn đối thoại chính sách “Nông nghiệp giảm phát thải khí nhà kính”

Thời gian: 8h00-12h00 ngày 13/9/2016 (chương trình dự kiến đính kèm)

Người chủ trì: Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Địa điểm: Nhà khách Trung ương, số 8 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

Chi tiết nội dung: