Chi tiếtTên sự kiện: Diễn đàn tăng cường áp dụng nghiên cứu, khoa học công nghệ và đổi mới để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải, ứng phó với BĐKH

Thời gian: 8.00 – 12.00 ngày 28/11/2022.

Người chủ trì: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phùng Đức Tiến; - Tiến sỹ Stephan Weise, Giám đốc Khu vực Châu Á, Liên minh Đa dạng Sinh học và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific - 1 Đường Thanh Niên - Hà Nội

Chi tiết nội dung:

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Diễn đàn tăng cường áp dụng nghiên cứu, khoa học công nghệ và đổi mới

để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải, ứng phó với BĐKH

Thời gian: ngày 28/11/2022

Thời gian

Hoạt động

Chịu trách nhiệm

08:00-08:30

Đăng ký đại biểu/đăng nhập hệ thống

ISG

08:30-08:35

Giới thiệu mục đích, lý do

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó vụ      trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN & PTNT

 

08:35-08:40

Diễn văn khai mạc của Bộ

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và  PTNT Phùng Đức Tiến

 

08:40-08:45

 

Diễn văn khai mạc của đại diện CGIAR

Tiến sỹ Stephan Weise, Giám đốc  Khu vực Châu Á, Liên Minh Đa dạng Sinh học và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế

Phần 1: Các cam kết, chính sách, ưu tiên của Việt Nam và ngành nông nghiệp trong bối cảnh mới

 

08:45-08:55

Trình bày tóm tắt các chính sách và ưu tiên của Việt Nam và ngành nông nghiệp Việt nam trong

bối cảnh mới.

Ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính Sách và Chiến Lược phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn

 

08:55-09:03

Trình bày tóm tắt chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo ngành NNPTNT đến năm 2030,

tầm nhìn đến năm 2050

Bà Nguyễn Giang Thu, Phó vụ trưởng, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường

 

09:03-09:10

Trình bày tóm tắt kết các kết quả tham dự COP 27 của Việt Nam và các nội dung hợp tác, cam kết có liên quan đến nông nghiệp và PTNT

Bà Bùi Mỹ Bình, Phó trưởng phòng Hợp tác Đa phương, Vụ HTQT, Đại diện Đoàn công tác tham dự COP 27 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phần 2: Các kết quả nghiên cứu, các mô hình điển hình và các bài học kinh nghiệm từ CGIAR

 

09:10-09:25

Giới thiệu tóm tắt về:

  • Một CGIAR
  • Các dự án đang thực hiện tại Việt Nam

Tiến sỹ Stephan Weise, Giám đốc Khu vực Châu Á, Liên Minh Bioversity và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế

09:25-09:35

Kết quả nghiên cứu và đổi mới trong ngành lúa

gạo (AMD, Mitigate+, iET)

Tiến sỹ Nguyễn Văn Hùng, Nhà khoa học, Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế

09:35-09:45

Kết quả nghiên cứu và đổi mới lĩnh vực Hành

động thích ứng biến đổi khí hậu/AMD

Tiến sỹ Kees Swaans, Trưởng nhóm Châu Á về Hành động Khí hậu, Tổ chức Alliance Bioversity and CIAT

 

09:45-09:55

Kết quả nghiên cứu và đổi mới đối với rau củ quả (RTB, Nature+, Plant health)

Tiến sỹ Samarendu Mohanty , Giám đốc Khu vực Châu Á -Trung tâm Khoai tây Quốc tế

09:55-10:05

Kết quả nghiên cứu và đổi mới trong chăn nuôi (SAPLING, OneHealth)

Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng, Lãnh đạo chương trình Sức khỏe Con người và Động vật, Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế

 

 

10:05-10:15

 

 

Kết quả nghiên cứu và đổi mới trong thuỷ sản

Tiến sỹ Michael Akester, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, tổ chức WorldFish

 

10:15-10:30

 

Hỏi đáp (nếu có)

Tiến sỹ Ricardo Hernandez, Đại diện Quốc gia, Liên Minh Đa dạng Sinh học và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế

10:30-10:40

Giải lao

Tất cả các đại biểu

Phần 3: Thảo luận về việc làm thế nào để các đối tác và các bên liên quan có thể cùng tham gia vào quá trình thúc đẩy áp dụng KHCN và đổi mới phục vụ triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải, ứng phó với BĐKH

10:40-11.30

  • Các đối tác quốc tế: FAO, ACIAR Úc,  v.v…,
  • Khu vực tư nhân: Loc Troi/Nesle/Thái Bình seed, v.v…
  • Các địa phương: Sơn La/Lào Cai, Đồng Tháp/An Giang; Đăc lăk/Lâm Đồng, v.v…
  • Các cơ quan nghiên cứu: VAAS, Viện lúa, Rau  quả.
  • Ông Vũ Thanh Liêm, Phó vụ      trưởng  Vụ Hợp tác quốc tế

- Tiến sỹ Samarendu Mohanty, Giám đốc Khu vực Châu Á -Trung tâm Khoai tây Quốc tế

11:30-11:40

Các ý kiến của các đại biểu tham gia

Tất cả các đại biểu

 

11:40-11:50

 

Tổng kết các nội dung trao đổi

Tiến sỹ Michael Akester, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, tổ chức WorldFish

11:50-12:00

Phát biểu kết luận và bế mạc Diễn đàn

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến