Chi tiếtTên sự kiện: Hội thảo trực tuyến: Ứng dụng than sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững

Thời gian: 14h00 – 16h00, thứ Năm, ngày 28/04/2022

Người chủ trì: Lãnh đạo Vụ HTQT và đại diện UNIDO

Địa điểm: Phòng 101 B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Chi tiết nội dung: