Chi tiếtTên sự kiện: Đối thoại chính sách cấp cao về chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp

Thời gian: 8.00 ngày 30/11/2021

Người chủ trì: Bộ trưởng Lê Minh Hoan, bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Địa điểm: Hội trường 201B6 , Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chi tiết nội dung:

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỘI NGHỊ  ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CẤP CAO

Chuyển đổi sang Hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp
 

Thời gian:       Từ 8:00 – 11:30, Thứ Ba, ngày 30/11/2021

Địa điểm: Trực tiếp tại phòng họp 201 B6 kết hợp trực tuyến

Chủ trì: - Bộ trưởng Lê Minh Hoan

- Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

 

Thời gian

Người thực hiện

Nội dung

Phần A – Giới thiệu và định hướng (8:00 – 9:00)

7:30 – 8:00

ISG/Vụ HTQT

Đón tiếp đại biểu; kiểm tra đường truyền

8:00 – 8:05

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ HTQT

Giới thiệu đại biểu, chương trình và mục tiêu của hội nghị

8:05 – 8:20

Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Phát biểu khai mạc: định hướng chiến lược của nông nghiệp Việt Nam

8:20 – 8:25

Bà Carolyn Turk, Giám đốc WB tại Việt Nam

Hỗ trợ của Nhóm Ngân hàng Thế giới đối với nông nghiệp Việt Nam

8:25 – 8:30

Ông Kyle Kelhofer, Quản lý cao cấp, Công ty Tài chính Quốc tế 

Hoạt động và hỗ trợ của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) tại Việt Nam

8:30 – 8:45

TS. Steve Jaffee, Chuyên gia cao cấp WB.

Chuyển đối nông nghiệp Việt Nam xanh, phát thải thấp: hiện trạng và triển vọng

8:45 – 9:00

TS. Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng

Nông nghiệp Việt Nam – những thách thức và cơ hội

9:00 – 9:10

Ông Martien Van Nieuwkoop, Giám đốc Nông nghiệm và Lương thực toàn cầu, WB

Kinh nghiệm của toàn cầu về chuyển đổi nông nghiệp xanh, phát thải thấp

Phần B – Trình bày của chuyên gia (9:10 – 10:00)

9:10 – 9:20

TS. Johan Swinnen, Giám đốc, Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI)

Thách thức đối với chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam sang phát thải thấp trong bối cảnh quốc tế

9:20 – 9:30

GS. Jikun Huan, Giám đốc Trung tâm Chính sách Nông nghiệp Trung Quốc

Chuyển đổi nông nghiệp sang phát thải thấp ở Trung Quốc: Những bài học chính đối với Việt Nam

9:30 – 9:40

GS. Allan Mathews, Trường Trinity, Ai-len

Thỏa thuận xanh của EU - Hàm ý đối với khả năng cạnh tranh xuất khẩu nông sản của Việt Nam

9:40 – 9:50

Chuyên gia Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Điều chỉnh các chương trình và hỗ trợ công theo Chương trình nghị sự “Xanh”

9:50 – 10:00

Ông Ernest Bethe, Chuyên gia cao cấp, IFC.

Vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy nông nghiệp xanh - bài học chính cho Việt Nam

10:00 – 10:10

Giải lao

Phần C – Thảo luận

10:10 – 10:40

Dẫn chương trình: Bà Dina Umali-Deininger, Giám đốc Nông nghiệp, Vùng Đông Á, WB

Phiên thảo luận panel với các khách mời:

1. Ô. Benoit Bosquet; GĐ cao cấp, WB

2. TS. Johan Swinnen, Giám đốc, Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI)

3. GS. Jikun Huan, Giám đốc Trung tâm Chính sách Nông nghiệp Trung Quốc;

4. GS. Allan Mathews, Trường Trinity, Ai-len;

5. Chuyên gia Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

6. Ô. Ernest Bethe, Chuyên gia cao cấp, Công ty Tài chính quốc tế (IFC).

10:40 – 11:05

Dẫn chương trình: Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ HTQT

Thảo luận từ các đại biểu

11:05 – 11:15

Bà Carolyn Turk, Giám đốc WB tại Việt Nam

Thông điệp chính - con đường cho quá trình chuyển đổi nông nghiệp xanh bền vững các-bon thấp của Việt Nam. 

11:15 – 11:30

Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Kết luận hội nghị

 

Download tài liệu theo link sau:  

 
Q1 answer:
Q2 answer: