TRANG CHỦ > HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

APEC 2017: Chuỗi sự kiện Tuần lễ An ninh lương thực APEC thành công tốt đẹp

(Ngày đăng tin: 28/08/2017,04:24:27)Tuần lễ An ninh lương thực (ANLT) và Đối thoại chính sách cao cấp về ANLT và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)” do Bộ Nông nghiệp &PTNT Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên & Môi trường, UBND TP. Cần Thơ và Ban Thư ký APEC quốc tế tổ chức từ ngày 17 - 25/8 có sự tham gia của gần 700 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC đã chính thức khép lại với nhiều kết quả quan trọng.

Trong Tuần lễ ANLT đã diễn ra 17 sự kiện khác nhau, thuộc các cuộc đối thoại cao cấp (2 sự kiện); các cuộc họp thường niên của các nhóm Công tác APEC (5 sự kiện); các Hội thảo kỹ thuật chuyên đề (8 sự kiện); triển lãm về nông nghiệp APEC và tham quan thực địa. Cũng trong Tuần lễ này, nhiều cuộc họp song phương của các nền kinh tế: Việt Nam, Australia, Mỹ, New Zealands, Peru, FAO, Ngân hàng Thế giới... đã được tổ chức và thu được kết quả tốt.

Kết thúc Tuần lễ ANLT, đã có 3 tài liệu quan trọng được thông qua, gồm:

1. Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình khung nhiều năm của APEC về ANLT và BĐKH (MYAP) 2018 - 2020: Kế hoạch này nhằm thực hiện Chương trình khung nhiều năm của APEC về ANLT và biến đổi khí hậu và Lộ trình ANLT và Mục tiêu Bogor 2020. MYAP tập trung vào 4 lĩnh vực: Chính sách, Thực hành tốt, Kiến thức và công nghệ, Tăng cường năng lực.

2. Kế hoạch hành động (AP) thực hiện Khung chiến lược APEC về phát triển nông thôn-đô thị bền vững để tăng cường an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng:AP hướng tới giải quyết các thách thức liên quan đến phát triển nông thôn - đô thị và an ninh lương thực thông qua theo đuổi đồng thời bốn chủ đề, đã được xác định trong Khung chiến lược, gồm: i) Phát triển kinh tế hợp nhất; ii) Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững; iii) Khía cạnh xã hội; và iv) Hiệu quả hành chính.

2. Tuyên bố Cần Thơ về Tăng cường ANLT và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, với các nội dung chính sau:

Tuyên bố nhấn mạnh ANLT vẫn sẽ là một vấn đề quan trọng đối với cộng đồng quốc tế nói chung và khu vực APEC nói riêng, cũng như vai trò quan trọng của nền kinh tế APEC trong chuỗi giá trị hiện nay về ANLT toàn cầu. ANLT, đói nghèo, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững có liên quan chặt chẽ và cần được giải quyết cùng nhau. Phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững có đóng góp đáng kể vào việc đạt được một loạt các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Tuyên bố tăng cường hợp tác khu vực vào 5 ưu tiên của APEC trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm:

- Giải quyết mối quan hệ ANLT - BĐKH thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình khung nhiều năm của APEC về ANLT và BĐKH.

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững: Các trọng tâm hợp tác trong lĩnh vực này là: (i) Tăng cường chính sách thích ứng với BĐKH, sử dụng tài nguyên có hiệu quả, tăng trưởng bền vững; (ii) Khuyến khích đầu tư vào các dự án phát triển cảnh quan, bảo vệ lưu vực và hệ sinh thái; (iii) Thực hiện các chương trình đổi mới và quy trình thực hành tốt; và (iv) Quản lý bền vững và bảo vệ hệ sinh thái biển.

- Phát triển nông thôn - đô thị bền vững thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Khung chiến lược APEC về phát triển nông thôn-đô thị bền vững.

- Tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong nông nghiệp và thị trường lương thực ở khu vực: Các nền kinh tế hoan nghênh các nỗ lực chung trong việc thúc đẩy thương mại, công nghệ tiên tiến, tiếp cận thị trường lương thực và kết nối chuỗi cung ứng để giảm chi phí và cải thiện tính minh bạch của thị trường. Các nền kinh tế thống nhất tăng cường thực hiện Tuyên bố Khu vực thương mại tự do Châu Á – Thái Bình dương (FTAAP); nâng cao vai trò đầu tư của khu vực tư nhân; Tăng cường ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế trên cơ sở khoa học trong đầu tư và thương mại; Ứng dụng công nghệ sinh học để nâng cao sản lượng và thu nhập cho nông dân.

- Quản lý thất thoát và lãng phí lương thực: Các nền kinh thế thống nhất tiếp tục thực hiện dự án hợp tác nhiều năm của APEC về kiểm soát chống thất thoát và lãng phí lương thực; kêu gọi áp dụng hình thức đầu tư PPP trong các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường năng lực và đầu tư vào chế biến nông sản./.