TRANG CHỦ > Tin tổng hợp

Lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong nông nghiệp

(Ngày đăng tin: 21/07/2017,11:53:18)Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 05/07/2017.

Thông tư này chỉ rõ, các lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong nông nghiệp, nông thôn bao gồm: Dự án xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và Dự án dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Trong đó, Dự án xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn có: Công trình hoặc hạng mục công trình thuộc hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc kết hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và đời sống dân sinh; Công trình hoặc hạng mục công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn; Công trình kho dự trữ, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; Công trình thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải, ô nhiễm môi trường nông thôn…