Chi tiếtTên sự kiện: Hội tham vấn chính sách: Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn

Thời gian: 8:00-12:00 ngày 20/11/2017

Người chủ trì: Nguyễn Đỗ Anh Tuấn- Viện trưởng viện Chính sách và PTNT

Địa điểm: Nhà B6 phòng 101, Bộ NN & PTNT Số 2 Ngọc Hà

Chi tiết nội dung: