Chi tiếtTên sự kiện: Hội nghị toàn thể ISG 2021 với chủ đề “Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới”.

Thời gian: Từ 8.30, Thứ Năm, ngày 16/12/2021

Người chủ trì: - Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Ông Rémi Nono Womdim, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam

Địa điểm: Đầu cầu chính tại Hội trường 201B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi tiết nội dung:

Hội nghị toàn thể ISG 2021 với chủ đề Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới”.

Thời gian:        Từ 8.30, Thứ Năm, ngày 16/12/2021

Địa điểm:         Đầu cầu chính tại Hội trường 201B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chủ trì bởi:

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Ông Rémi Nono Womdim, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam

Link đăng ký:  https://zoom.us/meeting/register/tJYrc--oqz8vE9MpvaeID3DjuIp8XCNJ6uN0

ID cuộc họp: 926 4605 4597 Mật khẩu: 442461

Chương trình dự kiến:

 


 

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

HỘI NGHỊ TOÀN THỂ ISG 2021

Đối tác phát triển nông nghiệp xanh

Hà Nội, 16/12/2021

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

 

7.30-8.30

Đăng ký đại biểu/Đăng nhập hệ thống test đường truyền

Vụ HTQT/ISG

 

Phiên toàn thể

 

 

8.30 - 9.00

- Giới thiệu đại biểu và chủ trì hội nghị

- Thông qua chương trình, mục tiêu và kết quả cần đạt được của hội nghị

Vụ trưởng Vụ HTQT – Giám đốc ISG

 

Diễn văn khai mạc

- Diễn văn khai mạc của Bộ trưởng

- Phát biểu của đại diện FAO

 

Chủ trì Hội nghị

 

9.00 - 9.20

Trình bày dự thảo Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

Đại diện nhóm chuẩn bị dự thảo (Vụ Kế hoạch, Viện Chính sách chiến lược NN & PTNT) 

 

9.20 – 9.40

Trình bày dự thảo kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam về hệ thống lương thực thực phẩm bền vững giai đoạn 2021-2030

Đại diện nhóm công tác về chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm (Vụ HTQT, Cục Kinh tế hợp tác, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam);

 

 

9.40 – 10.00

COP 26 – Hành động của Việt Nam và ngành nông nghiệp

Đại diện Nhóm công tác ngành nông nghiệp (Tổng cục lâm nghiệp, Vụ HTQT; Vụ KHCN&MT)

 

10.00 – 10.15

Giải lao

 

 

PHIÊN THẢO LUẬN

10.15 -11.45

Phát biểu đóng góp của các đại biểu:

- Đối tác đa phương (WB, ADB, UNDP, IFAD...)

- Đối tác song phương (EU, Nhật Bản, Đức, Pháp, Hàn Quốc...)

- Các tổ chức quốc tế (một số Viện nghiên cứu trong CGIAR)

- Các tổ chức Phi Chính phủ

- Đại diên địa phương

- Đại diện doanh nghiệp,

- Các tổ chức và cá nhân khác

Các đại biểu

 

11.45 – 12.00

Tóm lược kết quả và kết luận Hội nghị

Bộ trưởng và đồng chủ trì hội nghị

 

 

Ghi chú: Đại biểu quét mã QR để tải tài liệu Hội thảo or download tại link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1Hcohp7MoyU5DIn6ZGtCPV4gCQbn_NODj?usp=sharing