Chi tiếtTên sự kiện: Hội nghị toàn thể ISG 2019: “Phát triển vùng nguyên liệu bền vững, nâng cao năng lực chế biến và tiếp cận thị trường cho nông sản Việt Nam”

Thời gian: 8h00-12h00 ngày 05/12/2019

Người chủ trì: - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường; - Giám đốc vùng UNIDO - Giám đốc quốc gia WB

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Ha Noi, số 1 Đường Thanh Niên

Chi tiết nội dung:

Mục tiêu Hội nghị: Trao đổi và chia sẻ các bài học kinh nghiệm, giải pháp và đề xuất chinh sách của các đối tác quốc tế và Việt Nam nhằm thúc đẩy năng lực tiếp cận thị trường cho nông sản Việt Nam trong đó tập trung vào các vấn đề (i) Phát triển vùng nguyên liệu bền vững và nâng cao kết nối chuỗi giá trị; (ii) Nâng cao năng lực chế biến và phát triển thị trường; (iii) Năng lực tiếp cận thị trường.

Thời gian: 8h00-12h00 ngày 05/12/2019 (chương trình đính kèm).

Địa điểm:   Khách sạn Pan Pacific Ha Noi, số 1 Đường Thanh Niên.

Chủ trì:      - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường;

- Giám đốc vùng UNIDO

- Giám đốc quốc gia WB

Đây là hội nghị đối thoại thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT với các đối tác quốc tế, các cơ quan liên quan nhằm tăng cường hợp tác và hỗ trợ để thực hiện có hiệu quả các Chương trình của Chính phủ. Vì vậy, rất mong Quý cơ quan bố trí tham dự theo đúng thành phần để Hội nghị đạt kết qủa. Xin vui lòng thông báo sự tham gia cho Ban thư ký ISG, Bộ Nông nghiệp trước ngày 26/11/2019 theo địa chỉ: email isgmard@mard.gov.vn; Tel: (84-4) 37711736; 0912177076 (Chị Dung) hoặc 0392992235 (Chị Nhung).

          Bộ Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời./.